Blog Details

Ceza Hukuku

Ofisimiz başta kişilerin Türk Ceza Kanunu vs. diğer özel kanunlarda cezai açıdan suç sayılan eylemlerden dolayı işledikleri suçlar için sanık müdafiliği ve müşteki/katılan vekilliği olmak üzere her türlü ceza davasında müvekkillerine en iyi şekilde hukuki hizmet vermektedir.

Türk Ceza Kanununda suç olarak sayılmış eylemler dışında; iş ve ticari ilişkilerden, kamu ihalelerine ilişkin işlemlerden, şirket ve dernek yöneticiliğinden, vergi ve gümrük işlemlerinden, spor kulübü yöneticiliği ve sporda şiddet ve şike iddialarından, elektronik yayıncılıktan, telekomünikasyon altyapısı işletmeciliğinden sermaye piyasasında yapılan işlemlerinden kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Büromuza bağlı çalışan avukatlar, devlete bağlı idare ya da bağımsız düzenleme ve denetleme kurulları tarafından verilen faaliyet men-i, ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması hususlarında da hizmet vermektedirler.

- DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ ;
1. İcra takibinin hazırlanması, açılması ve mümkün olan en hızlı şekilde dosyanın tahsis edilmesi,
2. Sulh Ceza Hakimliğindeki tutukluluk inceleme duruşmaları,
3. Asliye ceza davaları,
4. Ağır ceza davaları,
5. Askeri ceza davaları,
6. İcra Ceza Davaları,
7. Soruşturma aşamasında gerekli her türlü hukuki yardım,
8. Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere ve her türlü Ceza Hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlık konusu davalar.

- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ;
1. Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale,
2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü,
3. Tacir'in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi,
4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku'nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması,
5. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi vs. her türlü danışmanlık hizmetleri.