Blog Details

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

"Dünya Kadınlar Günü" olan 8 Mart günü, temelinde pek çok kadının seslerinin duyurulması anlamını taşımaktadır. Her özel gün gibi coşkuyla kutlanması gereken bir gün olan 8 Mart, tüm dünyada eşit haklara sahip olmayan kadınların mücadelesini konu edinmektedir. Yalnızca ülkemizde değil dünyanın pek çok farklı yerinde kadınlar erkekler ile eşit haklara sahip olabilmek adına büyük mücadeleler vermektedir. Cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizlik gibi toplumsal sorunlara karşı ayaklanan kadınların eylemleri tüm dünyada etkili olmaktadır.

Kadınlar tarafından verilen bu mücadelenin duyulmasının bir sonucu olarak 1980’li yıllardan bu yana Türkiye’de kadın hareketi büyük güç kazanmış ve kadın hakları konusunda toplumsal bilinç giderek artmıştır. Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına birtakım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Getirilen düzenlemeler ile kadınlar iş hayatına kazandırılmış ve bu sayede ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri hedeflenmiştir. Ancak kadın hakları alanında olumlu gelişmeler sağlansa dahi halen dünyanın pek çok yerinde en yoksul kesimi kadınlar oluşturmaktadır. Ekonomik anlamda kadın erkek eşitsizliğinin en bilinen yansıması, aynı işi yapan kadın ve erkeklerin farklı ücretlere çalıştırılması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunun yanında ülkemizde atılan en önemli adımlardan biri şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların korunmasını amaçlayan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un düzenlenmesidir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yalnızca kadınları korumakla kalmayıp aynı zamanda çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan her kişiyi korumaktadır. Bu nedenle işbu kanunun önemi yalnızca kadınlar için değil aynı zamanda Türk toplumu için de oldukça büyüktür. Yapılan düzenlemeler ve kanunların uygulanması ile tüm bu sorunların ortadan kaldırılacağına olan inancımız her geçen gün artmaktadır.

Umarız ki; cinsiyet ayrımcılığının, kadına karşı şiddetin ve kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir dünyaya uyanırız.

Eşit, adil ve mutlu yarınlara..

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!