Blog Details

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatların uygulamada zorlandıkları alanlardan biri olup, zorlanmalarındaki en temel neden ülkemizde Ticaretin halen hatır gönül ilişkisi ile yürütülmesi ve çıkan uyuşmazlıklarda Avukatın elinde çoğu zaman yeteri kadar somut delil bulunmamasıdır.
Yıllardır birbirleri ile ticari ilişkide olan şirketler, hukuki ilişkilerinde güvene dayalı çalışmakta, bilgi ve belge yönetimi ikinci plana bırakılmaktadır. Bu sebeple de yıllanmış ticari ilişkilerin sarsılması ve sorunların yargıya intikal etmesi ile de maalesef gerekli belgeler sağlanamamaktadır.

- TİCARET HUKUKUNDA AVUKATIN GÖREVLERİ
Ticaret Hukuku Avukatı, müvekkili olan şirketlerin hatır gönül ilişkisi ile yürüyen ticaretlerini bozmadan onları korumanın yollarını aramalı, müvekkilini doğru yönlendirmelidir. Aksi halde yıllanmış ticari ilişkilerin zarar görmesi ile şirket iş yapamaz hale gelebilecektir. Bu sebeple öncelikle iş yapılan müşteri ya da tedarikçiler ile usulüne uygun görüşmeler yapılarak ılımlı bir geçiş süreci sağlanmalı, müvekkil şirketin tüm iş akışı planlı bir şekilde istenilen şartlara uygun hale getirilmelidir. Bu şartlar sağlandığında Avukatlar kendi işlerini de kolaylaştırarak şirketin alacak ve borçlarının kontrolünü de sağlayacaktır. Bunların yanı sıra Ticaret Hukuku Avukatı yeni kurulan bir şirketi daha kolay yönlendirebilmekte, işe başladıkları andan itibaren süreci kontrol ederek şirketin hukuki politikasını işe başlanmadan belirleyebilmektedir.

Ofisimiz ticaret hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hizmetlerimiz; kuruluş, kurumsal yönetim, işlem denetimi, yönetim kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul işlemleri, birleşme ve devralmalar, vergi planlaması, halka açılma, ticari sözleşmeler ve işlemler, işçi ve diğer çalışanlarla ilişkiler, acente ve distribütörlük ilişkileri, bağlı şirketler, fikri ve sınai mülkiyete tabi varlıklar, ticari borç ve alacakların takibi, iflas erteleme ve tasfiye gibi pek çok konuyu kapsamaktadır.

Büromuz, müvekkil şirketlerin ortak ve yöneticilerine yönelik eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Özellikle Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları konularında şirket yönetim ve çalışanlarının hukuki konular ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri, şirketlerin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi ve işlemlerin bu yönde denetlenmesi amacına yönelik hizmetler sağlanmaktadır. Ayrıca avukatlarımız şirketlerin, yöneticilerinin, çalışanlarının veya ortaklarının taraf olduğu her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konularında da danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Büromuz işletmelerin sıklıkla tekrarladığı işlemler için tip sözleşme geliştirme konusunda da hizmetler sunmaktadır. Sözleşme yapılarında amaca uygun olarak olası tüm unsurların değerlendirilmesini içeren ve uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yönelik kapsamlı, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıklayan ve koruyan dengeli sözleşmelerin hazırlanması hedeflenmektedir. Avukatlarımız benzer amaca yönelik olarak mevzuata uygun, takibi ve uygulaması kolay, uyuşmazlık çözümü için daha az emek gerektiren ve kesinlik içerir sözleşme metinlerinin oluşturulmasını amaçlanmaktadırlar.

Büromuza bağlı çalışan avukatlar özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin işlemleri, Türk işletmelerin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkileri, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yapılan işlemler, fikri ve sınai hakların Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ya da Avrupa Patent Enstitüsü (EPO) nezdinde korunması, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LICA), Amerikan Tahkim Birliği (AAA) ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren ticari uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası gemi ve uçak sicilleri nezdinde işlemler ve benzeri diğer konularda çeşitli hizmetler sunmaktadırlar.