Blog Details

Gayrimenkul Hukuku

İlgilendiği konular bakımından farklılık gösteren gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Bunun için arsa, arazi, apartman, iş yeri ve konut gibi birçok noktada genel kullanış oldukça yaygın olarak sizlere sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci koşul hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı oldukça geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri arasında birçok kısım bulunur. İpotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları kamulaştırma davaları, kira bedelinin tespiti davaları, ön alım davaları, tapu iptal ve tescil davaları bunlar arasında bulunuyor. Davalara bakan personel ise tam bir hukukçu ve akademisyen kadrosundan olmak zorundadır. Danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşların dava takip hizmetlerinin ise her alanda mutlaka kaliteli bir şekilde devamlılığının sağlanması gerekir.

- İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar
Üzerinize bir arsa bulunuyor veya bu arsanın üzerinde bir ev varsa, müteahhitler sizlere belirli koşullar ile teklif getirebilirler. Bu nedenle gelen teklifin iyi düşünülmesi ve incelenmesi gerekir. Bunlar arasında, size kat karşılığı evinizi veya arsanızı satın alma sözleşmeleri imzalatmak isteyebilirler. Bu konuda gayrimenkul hukukuna hâkim olan danışmanlar ile bu sözleşmeleri imzalamakta yarar vardır. Danışmanlık ve dava takip hizmeti sunan hukuk büromuz bu anlamda hizmet devamlılığınızı sağlayacaktır.

- Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi
Gayrimenkul satış sözleşmesi kural olarak resmi şekilde Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan bir sözleşme olup, işbu sözleşmenin hazırlanmasından evvel bir Avukattan yardım alınarak satın alınması istenen gayrimenkulün tapu kayıtları incelenip ileride doğması muhtemel zararların önüne geçilebilir. Gayrimenkul satım sözleşmesinden evvel taraflar Noterde Satış Vaadi Sözleşmesi de yapabilirler; bu sözleşme ile satın almak veyahut sahibi (maliki) olduğunuz gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için öncesinde imzalanan bir vaad sözleşmesi olacaktır. Bunun üzerinden yapılan sözleşme ile sizlere ilk adımda garanti verilmiş olacaktır. Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını daha istemek aşaması olarak da bilinen bir sözleşme olacaktır. Bu konuda uzman bir kişiye danışmanız, konu üzerinde yanılmadan işlem yapmanızı ayrıca hukuki açıdan da güvenilir olmasını sağlayacaktır. Alanında uzman avukatlarla satış, satış vaadi sözleşmeleri düzenleyerek satım akdinizi hukuki temeller üzerinde kurmanızı sağlayacak ve ileride doğabilecek hukuki problemler nedeni ile mağduriyet yaşamanızı engelleyecektir.

- Tapu İptali ve Tescil Davası
Mahkemeye vereceğiniz konunun tapunun tescili olması, tapu kaydının yapılmasından sonra değişme yaşayan ve sağlıklı olmayan bir yapı ile karşı karşıya kaldığınız zaman bu konuda iptal davası açabilirsiniz. Sağlıklı olmaması konunun birinci koşulu olacaktır. Bunun dışında kanuna aykırılık gibi tapu kayıtlarına da sahip olan davalarda iptal istemi gerçekleştirilebilir. Bu davalarda mülkiyet ve coğrafi konum ve durum ölçü olarak yeniden düzenlenmesi gereken konuları içermektedir. Yine uzman kadromuz tapu iptal ve tescil davalarında verdiği hukuki destek ile sizlerin yanında olacaktır.

- Tapu İptali ve Tescil Davası
Mahkemeye vereceğiniz konunun tapunun tescili olması, tapu kaydının yapılmasından sonra değişme yaşayan ve sağlıklı olmayan bir yapı ile karşı karşıya kaldığınız zaman bu konuda iptal davası açabilirsiniz. Sağlıklı olmaması konunun birinci koşulu olacaktır. Bunun dışında kanuna aykırılık gibi tapu kayıtlarına da sahip olan davalarda iptal istemi gerçekleştirilebilir. Bu davalarda mülkiyet ve coğrafi konum ve durum ölçü olarak yeniden düzenlenmesi gereken konuları içermektedir. Yine uzman kadromuz tapu iptal ve tescil davalarında verdiği hukuki destek ile sizlerin yanında olacaktır.

- Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık
Gayrimenkul hukukunun ilgilendiği bir diğer alt kalemi ise kat mülkiyeti sorunudur. Burada ana taşınmazın yönetilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar olacaktır. Burada önemli olan hukuki sonuç doğuran bir danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmak adına kat maliklerinin kurul kararlarının iptali konusunda bir dava görüşülecektir. Kat mülkiyetinin kurulması ana gayrimenkul ile yönetilen her türlü uyuşmazlık hakkında bir çözüm noktası olacaktır. Kat Mülkiyeti Kanununa tabii tüm uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, birçok siteye danışmanlık hizmeti vermekteyiz.